Raty

Formalności związane z uzyskaniem kredytu załatwiamy na miejscu - w tym celu należy okazać dowód tożsamości oraz zaświadczenie z zakładu pracy o otrzymywanym wynagrodzeniu, lub inne dokumenty stwierdzające wysokość dochodu - w zależności od źródła uzyskania.

 

Decyzję kredytową otrzymujemy od ręki - podpisujemy umowę i stają się państwo posiasdaczami instrumentu.

 

Kredytytowana kwota może być dowolną częścią ceny instrumentu.